Vad är biobränsle för flyg?

Allt bränsle som tillverkas av organiska material går under samlingsnamnet biobränsle. I flyget används främst avfall, vegetabiliska oljor och syntetiskt framställda drivmedel. Ofta används blandningar av olika biobränslen, som kombinationer av avfall och växter. Ibland används biobränslen i kombination med fossilt bränsle.

 

 Vad innebär biobränslen för flyg?

Allt bränsle som tillverkas av organiska material går under samlingsnamnet biobränsle. Detta innebär allt från träspill till slaktavfall. Biobränslen finns i många former, exempelvis gas, flytande form eller som pellets.

Biogaser utvinns till exempel främst av växter, men även från hushållsavfall och industriavfall som kan innehålla köttrester från mat och tillverkning av livsmedel. Just till flygplan måste samma teknik och energiutvinningsmekanismer fungera för både traditionella oljebaserade drivmedel och nya alternativa drivmedel, samt används olika blandningar av petroleum och främst vegetabiliska oljor. Därför används än så länge främst biobränsle i flytande form för just flygplan.

 

Vanliga typer av biobränslen

Det finns en del biobränslen som är särskilt vanliga i just Sverige. Eftersom skogsindustrin är stor i vårt land använder vi mycket restprodukter från just skogs- och pappersindustrierna.

Avfall

Avfall från industri och hushåll är ett potientiellt drivmedel som flygbolag har experimenterat mest med. De flygbolag som har genomfört flygningar med avfall har dock i regel gjort detta genom att kombinera avfall och vegetabilisk olja. En av fördelarna är att antal ton avfall går att beräkna i förhållande till folkmängd och industri. I regel är mängden avfall ungefärligt konstant från år till år och snarare ökar än minskar.

Avlut

Den vanligaste typen av restprodukt från pappersindustrin kallas avlut, vilket är restprodukten från tillverkning av pappersmassa. Det här är ett vanligt förekommande bränsle i både Sverige och i grannlandet Finland eftersom båda har en mycket stark pappersindustri.

Energiskogar

På åkermark planteras pilträd. Träden växer så snabbt att de skördas efter bara fyra år och används därefter som bränsle. Nackdelen är att energiskogar kräver stora områden. Om

Stråbränslen

Olika former av strån från jordbruket, exempelvis rester från spannmålsskörden som halm och hampa, används oftast direkt genom bränning. De kan användas som bränsle exempelvis för att hålla ugnar varma.

Träbaserat biobränsle

Trädbränsle eller träbaserat biobränsle handlar i stort sett att man tar hand om restprodukter från skogsbruket i form av exempelvis överblivet virke, grenar och grot. Man försöker även ta hand om så mycket som möjligt av sågspån och träflis från trädfällningar och delning av träd. Allt detta kan användas i form av pellets som är vanliga för uppvärmning av hus. Även den ved som vi använder i brasor och som många på landsbygden använder sig av för att värma upp sina hus är just ett träbaserat bränsle.

 

Hur används biobränslen hos olika flygbolag?

Inom flyget har man prövat många olika typer av biobränslen. En viktig del av att ta fram biobränslen för flyg är hållbarheten och minska flygets klimatpåverkan. Man måste ta fram bränslen som är hållbara i längden och kan försörja ett större behov. Därmed har de flesta fokuserat på växter som det finns mycket av, kan växa i många olika regioner, samt som det är lätt att plantera och ta om hand om. Alger är ett självklart val, samt avfall som vi ändå har för mycket av och i en så omfattande mängd att vi har svårt att ta hand om allt.

Idag används därför främst används växtbaserade drivmedel i flygindustrin, som växtbaserade oljor. Air New Zealand och Air China har till exempel flugit flygplan med bränsle 100 % baserat på jatropha-växter, medan Air Japan har använt sig av en blandning av jatropha, kamelia och alger. Flera flygbolag inklusive Alaska Air har utfört testflygningar med bränsle baserat enbart på alger.

De flesta kommersiella flygrutter som använder sig av biobränslen använder sig av någon form av växtbaserad olja, samt blandningar av avfall och vegetabilisk olja. Det sistnämnda har exempelvis både SAS och KLM använt sig av. Även olika former av syntetiskt framställda oljor har testats och använts av ett flertal flygbolag.

 

Hur miljövänligt är biobränslen för flyg?

Namn som biodiesel, biogas och etanol kännetecknar bränslen för att driva fordon. De släpper ut avgaser som i och för sig är bättre än de traditionella oljebaserade drivmedel orsakar. Men de är inte helt oskadliga och kan innehålla gifter som är farliga för både människor och miljö samt agera liknande som växthusgaser. Dock innehåller inget standardiserat biobränsle svavelkomponenter och innebär därför inga utsläpp av svaveldioxid.

Det finns även en oro från naturorganisationer att träbaserade drivmedel, som man exempelvis har testat och använt för flyg, kan orsaka ett behov som i hög grad påskyndar avverkning av träd och skog.

Studier har påvisat att om att biobränslen i flyg skulle används kan dessa reducera påverkan av växthusgaser med 85 %, men om naturlig skog används i större utsträckning skulle påverkan av växthusgaser öka med 60 %.

De värsta scenarierna för skog och negativ miljöpåverkan kan man dock utesluta eftersom de allra flesta flygbolagen har använt andra typer av biobränslen i flygningar som beskrivits ovan.

Lämna en kommentar