Ett slag i luften - En hemsida om flygindustrin

KLIMATET

Minskade utsläpp uppnås genom ökad bränsleeffektivitet, nya alternativa biobränslen och effektivare flygplan.

EKONOMIN

Flygfarten omsätter enorma summor pengar både i Sverige och generellt i världen. Hur ser utvecklingen ut och hur kommer det att se ut i morgon?

FRAMTIDEN

Hur kommer flygplanen se ut i framtiden och hur löser vi efterfrågan på bästa sätt då resandet ökar?

Ett slag för luftfarten

Ett slag i luften är en hemsida som handlar om flyg och flygplan med fokus på bränslen och flygtyper. Hur ser flygbranschen ut idag och hur måste den utvecklas och förändras under de kommande decennierna? Och vad är biobränslen för något och vilken roll spelar de i flygfartens framtid?  Sådana frågor kommer vi att ställa och försöka besvara på den här sidan.

Sveriges flygindustri är mycket viktig för landets BNP. Enligt Intervistas bidrar den svenska flygbranschen och flygindustrin med omkring 90 000 arbetstillfällen och ca 75 miljarder kronor till svensk BNP. Utöver detta bidrar flygtillgängligheten genom turism, handel, investeringar och mera med ytterligare omkring 100 000 arbetstillfällen och 80-100 miljarder kronor till svensk BNP.

  • Flygfrakten svarar för 25 – 30 % av det svenska exportvärdet. Varor för 1 miljard svenska kronor skickas med flyg varje dag.
  • Effektiva förbindelser till handelscentra och marknader är faktorer för att vi ska kunna konkurrera globalt.
  • 10 – 15 % av alla Sveriges företags försäljning är direkt beroende av väl fungerande flygförbindelser.
  • Merparten av alla flygresor är över 100 mil – ett avstånd där det sällan finns och det förmodligen aldrig kommer att finnas något annat realistiskt alternativ.

Internationellt sett står flyget för häpnadsväckande stora summor:

  • Flygindustrin bidrar till 3,5 biljoner dollar eller 4,1 % av världens bruttonationalprodukt (BNP).
  • Om luftfarten var ett land skulle det rankas som 17 i storlek efter BNP.
  • Cirka 87,7 miljoner människor arbetar direkt inom flygindustrin. Dessa jobb är bland andra: Flygplatsoperatörer: 648 000 (arbetar för flygplatsoperatören) Andra flygplatsbaserade roller: 5,5 miljoner (detaljhandel, biluthyrning, tull och invandring, speditörer och catering m.fl.)
  • I USA omsätter flygfarten totalt sett runtomkring 1,7 biljoner dollar och skapar mer än 10 miljoner amerikanska jobb.
  • Det är många flygplan i luften varje dag: Under en helt vanlig dag under vilken tid som helst på dygnet spårar FlightRadar24 mellan 8 000 och 20 000 flygplan samtidigt.

 

Blogg

 

Flygets miljöpåverkan

Under 2019 släppte alla världens flygningar tillsammans ut över flygningarna 915 miljoner ton koldioxid vilket innebär ca 2 % av jordens koldioxidutsläpp. Sveriges årliga utsläpp från flygresor är cirka 10 miljoner koldioxidekvivalenter, motsvarande 1,1 ton per invånare, vilket är ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet.    Flygets påverkan fortsätter…

Elflygplan

Elflygplan, eller elektrifierade flygplan, innebär flygplan som drivs med hjälp av elbatteri på samma sätt som bilar drivs med elbatterier. Idag kan man driva ett flygplan för en eller två personer kortare sträckor, men det är fortfarande långt till fullskaliga reguljära resor.   Elflygplanet idag Forskningen om elflygplan, eller elektrifierade…

Länder med flygskatt

Hittills har 36 länder infört flygskatt. De länder som har flygskatt är: Australien (sek 400) Bangladesh (sek 60) Bermuda (sek 300) Brunei (sek 40) Costa Rica (sek 200) Dominikanska republiken (150) Ecuador (sek 250) Egypten (sek 200) Fiji (sek 1100, pris enligt höjning 2013) Filippinerna (sek 60 – 280) Guyana (sek…

Den nya flygskatten i Sverige

Den 1:a april 2018 infördes flygskatt i Sverige vilket innebär en punktskatt på flygresor som flygbolagen betalar till staten. För 2020 gäller 62 till 416 kronor per passagerare beroende på destination. Flygskatten är en tilläggsskatt som ingår som höjning av biljettpriset.   När ska man betala flygskatt? Den svenska lagstiftningen…

Vad kostar flygbränsle?

Flygbränsle kostar olika beroende på vad det rör sig om för flygbränsle. Generellt sett kostar flygbränsle ca 8-12 kr per liter. Ett vanligt flygplan fyller upp i snitt 13 250 liter bränsle. Den totala kostnaden är omkring 132 500 kronor för en tankning.   Vad kostar flygbränsle per liter? Vad…

Så kommer framtidens flygplan att se ut

Efterfrågan på lufttransport förväntas öka med i genomsnitt 4,3 % per år under de närmaste 20 åren. Om denna tillväxt uppnås, kommer lufttransportindustrin till 2036 att bidra: 15,5 miljoner direkta jobb och 1,5 biljoner dollar av BNP till världsekonomin. Men IATA, eller International Air Transport Association, som representerar de flesta…

Vad är biobränsle för flyg?

Allt bränsle som tillverkas av organiska material går under samlingsnamnet biobränsle. I flyget används främst avfall, vegetabiliska oljor och syntetiskt framställda drivmedel. Ofta används blandningar av olika biobränslen, som kombinationer av avfall och växter. Ibland används biobränslen i kombination med fossilt bränsle.    Vad innebär biobränslen för flyg? Allt bränsle som tillverkas…