Elflygplan

Elflygplan, eller elektrifierade flygplan, innebär flygplan som drivs med hjälp av elbatteri på samma sätt som bilar drivs med elbatterier. Idag kan man driva ett flygplan för en eller två personer kortare sträckor, men det är fortfarande långt till fullskaliga reguljära resor.

 

Elflygplanet idag

Forskningen om elflygplan, eller elektrifierade flygplan går på högtryck. Många vill vara med om att driva utvecklingen för framtidens flygplan framåt till eldrift för fullskaliga passagerarplan. I förstahand siktar man på regionalflyget, så att man skall kunna byta ut kortare sträckor och eventuellt sträckor till grannländerna med elflygplan. Hur långt borta utvecklingen egentligen är som krävs för att kunna klara av de sträckor som krävs är oklar.

Energitätheten i dagens flygbränslen är minst tio gånger högre än i de bästa batterierna i forskningslabben. Alltså måste batterierna göras tio gånger mer effektiva än vad de är idag för att kunna motsvara dagens bränsle. Man har hittills lyckats flyga mindre plan uppemot 500 km på en flygning med elektrisk drift. Detta innebär att ett plan skulle kunna ta sig till Göteborg eller de närliggande huvudstäderna Oslo och Helsingfors på fulladdat batteri.

Man kan jämföra de sträckorna med Teslas bilar som i nuläget klarar av en rutt på 350 kilometer med fulladdat batteri, vilket innebär att man måste stanna och tanka mera el på vägen mellan Stockholm och Göteborg för att klara hela denna sträcka. Elflygplan kan ta större, kraftfullare batterier än vad elbilar kan göra idag, men problem med bland annat tyngden måste få bättre lösningar.

Bland svenska företag som tar sig an utmaningen med att utveckla elflygplan och elbatterier för kommersiellt flyg finns Katla och Heart Aerospace. Under kommande år kommer både dessa två bolag att testa små elflygplan på flygplatsen i Örnsköldsvik.

 

Olika typer av Elflygplan

Det finns olika typer av elflygplan och liksom det finns hybridbilar finns olika grader av hur stor del av flygsträckan som flygplanen klarar av att försörja genom elektricitet som drivmedel.

Hybridflygplan

Med hybridflygplan menas flygplan som använder både elbatteri och traditionellt bränsle eller biobränsle för flyg. Den främsta fördelen med just hybridflygplan är att de skall kunna använda sig av biobränsle för att lyfta planet och landa det. Men under den större delen av flygningen då planet befinner sig i luften kan elektricitet sköta hela eller det mesta av driften.

Hybridelektriska plan

Hybridelektriska plan använder gasturbiner både för att driva planet och för laddning av batteri. Fördelen med den här typen av hybridplan är att man kan använda gasturbinerna för att få fart på planet och lyfta det, sedan kan batteriet ta över. Kombinationen med gasturbinerna innebär att det inte finns någon risk för batteriet att ta slut.

Helelektriska flygplan

Att ta fram fullskaliga elflygplan som kan sänka koldioxidutsläpp med 100% kommer att ta tid. Forskare menar att det är realistiskt att långdistansflyg tidigast runt år 2050 kan komma att börja användas på den kommersiella marknaden. Detta är för sent för att det helelektriska flyget skall kunna spela en aktiv roll för att nå viktiga miljö- och klimatmål. Enligt ländernas avtal om flygplanens utsläpp måste flygplanens nettoutsläpp vara i princip noll vid det nämnda årtalet, år 2050.

 

Lämna en kommentar