Vad kostar flygbränsle?

Flygbränsle kostar olika beroende på vad det rör sig om för flygbränsle och till vilka typer av plan som används. Ett vanligt flygplan fyller upp i snitt 13 250 liter bränsle. Den totala kostnaden är omkring 60 000 kronor för en tankning.

 

Vad kostar flygbränsle per liter?

Vad ett flygbränsle kostar per liter beror på olika faktorer, som modell, tyngd och storlek. Genomsnittspriset för Jet-A för en Boeing 737 eller 747 runt 10-11 kronor litern under 2019. Men det kan skilja sig mycket beroende på period. Under Covid-19 pandemin 2020 föll priset för flygbränsle kraftigt.

Flygbränsle kostar betydligt mindre per liter än vanlig bensin och diesel. Detta beror främst på att EU och de flesta andra länder inte har någon skatt på flygbränsle.

 

Vad kostar flygbränsle per flygtur?

En Boeing 747 bränner drygt 10-11 ton per timme när den är i drift vilket motsvarar 4 liter per sekund! En utrikesresa på 10 timmar motsvarar 100-110 ton bränsle. Bränslet kostar ungefär 10 kr. per liter vilket innebär att flygbolagets kostnader är SEK 60 000 för bränslet.

En internationell flygtur på längre distans kan dock kosta betydligt mer än så. En enkelresa mellan London Heathrow och JFK International i New York kostar motsvarande runt 200 000 svenska kronor eller mer.

 

Merkostnad för biobränslen – ett problem

I dagsläget är biobränslen mycket dyrare än det vanliga traditionella flygbränslet. Eftersom flyg bränner upp enorma mängder bränsle under flygturerna är skillnaden i priser mycket stor och ett av de svåraste hindren att överkomma för att kunna ersätta majoriteten av flygresor med miljövänligare alternativ. En del flygbolag har valt att låta resenärerna själva välja om det vill betala extra för mellansumman och själva bekosta det tillägget.

Men faktum kvarstår att resenärer i regel väljer ett billigare alternativ om så står att finna. Så att sätta sitt hopp till att resenärerna själva skall lösa problem med extrakostnader tycker många är väl optimistiskt. Utvecklingen går framåt, men just nu är flygbolagen beroende av ländernas regeringar för att se till att det både utvecklas billigare alternativa samt kan ett direkt ekonomiskt stöd vara viktigt för att övertyga flygbolagen att sadla om till miljövänliga alternativ för bränslen.

Lämna en kommentar