Vad kostar flygbränsle?

Flygbränsle kostar olika beroende på vad det rör sig om för flygbränsle. Generellt sett kostar flygbränsle ca 8-12 kr per liter.
Ett vanligt flygplan fyller upp i snitt 13 250 liter bränsle. Den totala kostnaden är omkring 132 500 kronor för en tankning.

 

Vad kostar flygbränsle per liter?

Vad ett flygbränsle kostar per liter beror på olika faktorer, som modell, tyngd och storlek. Genomsnittspriset för Jet-A1 för en Boeing 737 eller 747 runt 8-12 kronor litern under 2020. Men det kan skilja sig mycket beroende på period. Under Covid-19 pandemin 2020 föll priset för flygbränsle kraftigt.
Vill man köpa flygbränsle som privatperson eller hobbyflygare blir bränslekostnaden per liter betydligt högre. Då kostar det ca 18 – 22 kronor per liter, vilket har att göra med att man behöver betala både högre literpris och fler skatter.

Vad kostar flygbränsle per flygtur?

En Boeing 747 bränner drygt 10-11 ton per timme när den är i drift (ca 4 ton per liter). Densiteten för flugbränsle är ca 0,8 kg/liter. En utrikesresa på 10 timmar blir därmed ca 105 ton bränsle (130 000 liter). Om flygbränslet kostar 8 kr / liter, blir den totala bränslekostnaden 1,04 miljoner.

En enkelresa mellan London Heathrow och JFK International i New York kostar motsvarande runt 200 000 svenska kronor eller mer.

Merkostnad för biobränslen – ett problem

I dagsläget är biobränslen mycket dyrare än det vanliga traditionella flygbränslet. Eftersom flyg bränner upp enorma mängder bränsle under flygturerna är skillnaden i priser mycket stor och ett av de svåraste hindren att överkomma för att kunna ersätta majoriteten av flygresor med miljövänligare alternativ. En del flygbolag har valt att låta resenärerna själva välja om det vill betala extra för mellansumman och själva bekosta det tillägget.

Men faktum kvarstår att resenärer i regel väljer ett billigare alternativ om så står att finna. Så att sätta sitt hopp till att resenärerna själva skall lösa problem med extrakostnader tycker många är väl optimistiskt. Utvecklingen går framåt, men just nu är flygbolagen beroende av ländernas regeringar för att se till att det både utvecklas billigare alternativa samt kan ett direkt ekonomiskt stöd vara viktigt för att övertyga flygbolagen att sadla om till miljövänliga alternativ för bränslen.

Lämna en kommentar