Länder med flygskatt

Hittills har 36 länder infört flygskatt. De länder som har flygskatt är:

 • Australien (sek 400)
 • Bangladesh (sek 60)
 • Bermuda (sek 300)
 • Brunei (sek 40)
 • Costa Rica (sek 200)
 • Dominikanska republiken (150)
 • Ecuador (sek 250)
 • Egypten (sek 200)
 • Fiji (sek 1100, pris enligt höjning 2013)
 • Filippinerna (sek 60 – 280)
 • Guyana (sek 150)
 • Honduras (sek 350)
 • Hongkong (sek 120)
 • Iran (sek 150 – 300)
 • Indonesien (sek 130)
 • Jamaica (sek 300)
 • Japan (sek 70)
 • Kambodja (sek 200, inkluderad i biljettpriset sedan 2011)
 • Kina (sek 150)
 • Kuba (sek 200, inkluderad i biljettpriset sedan 2015)
 • Libanon (sek 300 – 800)
 • Malaysia (20 – 350)
 • Mexiko (sek 600)
 • Palau (sek 400)
 • Panama (sek 500)
 • Peru (sek 250)
 • Samoa (sek 250)
 • Saudiarabien (sek 200)
 • Sri Lanka (sek 400)
 • Storbritannien (sek 15 – 220)
 • Sverige (Sek 62 – 460)
 • Thailand (sek 200)
 • Tunisien (sek 180)
 • Turkiet (sek 70)
 • Tyskland (sek 80-600)
 • Österrike (sek 60 – 350)

Sverige är alltså ett av dessa länder som har lagstadgad flygskatt, men detta skedde först i april 2018. Irland har tidigare haft flygskatt men tog bort den år 2014 i samband med införandet av det årets budget. Flygskatt innebär att flygbolagen måste betala en viss skatt till staten per flygning och passagerare. Då ett land har flygskatt tillhör det alltså undantagen och inte regeln.

Samtliga länder som i skrivande stund har flygskatt följer nedan i namn- och bokstavsordning. Nuvarande priser inom parantes. Priserna på svenska är ungefärliga, avrundade siffror som har konverterats till svenska enkronor från amerikansk dollar.

 

Avvikande regler för flygskatt

Reglerna och för vilka pasagerare skatterna egentligen gäller är olika för olika flygbolag. För det mesta är flygskatten inkluderad i biljettpriset. Men bland annat i Bangladesh, i Dominikanska republiken och i Indonesien betalar men skatten kontant på flygplatsen i samband med utresan.

De flesta länder använder alltså skatten enbart då en passagerare reser utomlands, men olika länder har sina egna regler och avgifter. En del länder använder även samma skatt för inrikes resor, exempelvis ett land som Österrike gör detta.

I Iran och i Turkiet betalar enbart ländernas egna medborgare flygskatt. I Turkiet är dessutom barn under 7 år fråntagna från regeln. Detsamma gäller medborgare som har uppehållstillstånd i andra länder, samt många personer som jobbar inom transportsektorn. I Mexiko gäller det omvända, alltså är det enbart icke-mexikanska medborgare som betalar flygskatt.

I Hong Kong gäller samma typ av flygskatt, men lägre summa, även för kommersiell båttrafik, i huvudsaken för färjor.

 

Varför olika länder har infört flygskatt

Flygskatt bör man inte förblanda med flygplatsskatter eller bränsleskatter som läggs till som extrakostnader på flygbiljetten. Detta är alltså en skatt riktad mot flygbolagen och inte mot passagerarna. Ursprungligen är flygskatt en skatt på utrikesresor och kan tillämpas av många olika orsaker Det kan fungera som en extra avgift i syfte att finansiera utrikes avgångshallarna. Det kan även vara i syfte att få folk att resa mindre och för klimatkompensation. Och i andra fall kan det helt enkelt vara en orsak för staten till att dryga ut statskassan, vilket även tycks vara fallet med flygskatten i Sverige.

Lämna en kommentar