Den nya flygskatten i Sverige

Den 1:a april 2018 infördes flygskatt i Sverige vilket innebär en punktskatt på flygresor som flygbolagen betalar till staten. För 2020 gäller 62 till 416 kronor per passagerare beroende på destination. Flygskatten är en tilläggsskatt som ingår som höjning av biljettpriset.

 

När ska man betala flygskatt?

Den svenska lagstiftningen omfattar kommersiella flygresor, regionalt och internationellt. Privata flygplan och kommersiella plan med upp till 10 passagerare är fråntagen skattekraven. Däremot omfattar lagstiftningen statsflyget med de nuvarande två regeringsplanen denna flygskatt.

 

Vad kostar flygskatten?

Flygskatten är uppdelad på olika skattesummor som skatteverket delar upp som bilagor till deklarationen kategoriserade efter destination. Bilaga 1, som flygbolagen får, innehåller närliggande länder och i övrigt främst Europa. På dessa resor måste flygbolagen under 2020 skatta 62 kronor per passagerare.

För längre resor till andra världsdelar, exempelvis till USA, får flygbolagen betala 260 kr per resenär. Den sista kategorin ingår inte i listningarna i de två bilagorna och består av övriga länder som inte nämns där. För dessa övriga destinationer behöver bolagen betala 416 kr. per passagerare under 2020.

Bland dessa övriga länder ingår bland annat Ostasien, länder som Kina Japan och Sydkorea, varav många destinationer som egentligen flyger kortare sträckor från Sverige än till exempelvis till ställen i USA som ingår i bilaga 2.  (Fågelvägen mellan Stockholm – Los Angeles är exempelvis omkring 2000 kilometer längre än mellan Stockholm – Beijing)

 

För 2020 gäller alltså:

  • Bilaga 1 – 62 kr per passagerare
  • Bilaga 2 – 260 kr per passagerare
  • Övriga länder – 416 kr per passagerare

 

Kritik av flygskatten

Det har riktats kritik mot flygskatten. Kritikerna menar att den inte har införts som direkt stöd för miljön, som att subventionera biobränsle för flyg, utan snarare som medel direkt för att dryga ut statskassan. Flygbolagen å sin sida gillar inte att behöva höja priser. För ett litet inrikes flygbolag kan det handla om ytterligare cirka 200.000 kronor som skall betalas in till skatteverket per år enligt nuvarande taxa. Flygbolagen är redan hårt pressade och saknar marginaler för biljetterna. Många är rädda för tvingas höja biljetter och i värsta fall avskräcka kunder att köpa, eller få kunder hoppa över till ett annat bolag som inte höjt priserna lika mycket.

Vissa menar att flygbolagen redan betalar koldioxidskatt genom EU och att den nya beskattningen i själva verket är verkningslös eftersom den inte omfattar utsläppen utan istället passagerarna. Många resenärer känner överhuvudtaget inte till denna skatt och vet inte att de sedan 2018 faktiskt betalar en extra skatt på biljetten. Så frågan är då hur resandet egentligen skulle kunna begränsas när resenärerna varken känner till det eller känner av det. Om skatten ändå slår till menar vissa att det i sådana fall handlar om att landsbygden kan komma att skadas. Flygskatten infördes under stark kritik av oppositionen och därför är det osäkert att flygskatten kommer att bli kvar om nuvarande regering avgår.

Lämna en kommentar