Vad får skatten för effekter för tillgängligheten?

Inrikesflyget

Allra hårdast drabbas inrikesflyget, vilket kommer att resultera till att Sverige kommer att få färre inrikeslinjer och att de inrikeslinjer som blir kvar kommer att få färre avgångar. Detta kommer att bli särskilt kännbart för vissa orter, inte minst de som saknar likvärdiga transportalternativ. Utöver att detta begränsar tillgängligheten på flera orter runtom i Sverige kommer det dessutom att innebära tusentals förlorade jobb och flera miljarder i BNP-förlust.

För de svenska regionala flygplatserna, som redan idag kämpar för sin överlevnad, finns en överhängande risk att man inte kommer att överleva effekterna av en flygskatt. Det innebär att flera regioner kan komma att sakna flygplats och tappa markant i tillgänglighet. En flygskatt som försämrar tillgängligheten slår direkt mot lokal och regional konkurrenskraft och mot regeringens mål om utvecklingskraft i alla delar av landet.

Internationellt flyg

Flera av de internationella flygbolagen planerar dessutom att flytta interkontinentala linjer utanför Sverige, till t.ex. Köpenhamns flygplats Kastrup, om en flygskatt införs. Då är det enda resultatet av skatten att det blir svårare för svenskar att resa samtidigt som utsläppen av koldioxid exporterats tills grannländerna på bekostnad av Sveriges tillgänglighet.

Negativa effekter av flygskatt i andra länder

Flygskatt har redan införts i flera länder och det finns idag gott om exempel på att skatten får direkta konsekvenser på tillgängligheten i landet. Flera europeiska länder kan vittna om de negativa ekonomiska effekter som kommer med en skatt på flygresor.

  • I Norge infördes en flygskatt i somras på 80 norska kronor. Redan har flera linjer lagts ned och som en följd av färre flyglinjer har flygplatsen Rygge tvingats stänga.
  • 2008 infördes flygskatt i Nederländerna. Denna avskaffades ett år senare efter att Amsterdams flygplats förlorat 1,4 miljoner passagerare och landets BNP minskat med 11 miljarder kronor.
  • Liknande effekter fick även Irland och Danmark att avskaffa sina flygskatter kort efter införandet.

Ronneby Airport, Foto Peter Phillips

Malmö Airport, foto Peter Phillips