Din röst behövs!

Den föreslagna skatten är ett slag i luften mot miljön men ett hårt slag mot stora delar av Sverige.

Regeringen planerar att så fort som möjligt att införa en helt ny skatt på flygresor. Detta trots att införandet av flygskatt i flera andra europeiska länder visat sig ha negativa effekter för både tillgänglighet och ekonomi, samtidigt som vinsterna för miljön varit minimala. Vi behöver våra lokala flygplatser och flyget behövs för att Sverige ska fortsätta vara tillgängligt för alla.

Hela 126 av 156 yttranden är negativa till, eller avstyrker förslaget på grund av de negativa konsekvenserna man ser med det. Läs hela remissammanställningen här.

Trots detta planerar regeringen att gå vidare med förslaget och införa skatten den 1a januari 2018, men beslutet kommer fattas inom kort.

Med regeringens förslag kommer Sverige att ha en av de högsta skatterna på flygresor i världen, det är helt fel väg att gå för Sverige som är det land i Europa med längst mellan landsändarna och långt till näringslivets viktiga marknader.

Flyger ser klimatutmaningen och tar den på största allvar, våra kunder kräver det och vi själva har höga ambitioner men att minska flygets miljöpåverkan genom att begränsa resande och rörelsefrihet är inte rätt väg att gå.  Vägen till ett hållbart flyg går genom utveckling och investeringar i hållbar teknik och alternativa bränslen.

Håller du med? Gör din röst hörd!

Flygskatten – Rätt mål, men fel väg att gå

Den föreslagna skatten är 160 kronor på tur och retur-resor inrikes exklusive moms, 80 kronor på resor ut i Europa och 430 kronor på resor från Sverige till destinationer längre än 600 mil bort.

I realiteten kommer den föreslagna skatten att innebära:

  • Minimala utsläppsminskningar. Skatten beräknas minska årligt koldioxidutsläpp med 5-12 kg per person. Det är mindre än minskningen vi skulle uppnå om varje svensk åkte bil en timme mindre per år.
  • Förödande ekonomiska effekter för landsbygden. Skatten kommer att slå hårt mot lokalt näringsliv, för svensk besöksnäring och för personer med små ekonomiska marginaler.
  • Försämrad tillgänglighet när flygbolag flyttar flyglinjer och drar ned på tillgängligheten där det redan idag är olönsamt att flyga.
  • Målet om ett hållbart flyg kommer att ta längre tid att nå. Flygbranschens möjlighet att investera i utvecklandet av miljövänlig teknik och alternativa bränslen kommer att begränsas.

Det finns fortfarande chans att stoppa förslaget för att istället gemensamt arbeta för ett hållbart flyg utan att Sveriges tillgänglighet och ekonomi drabbas.

Ställ dig bakom budskapet att flygskatten inte är det bästa sättet att göra flyget hållbart. Förslaget om flygskatt bör stoppas till förmån för möjligheten att fortsätta investera i forskning och teknik som på riktigt gör skillnad för miljön.