ETT SLAG I LUFTEN FÖR KALMAR

  • Jag är för ett hållbart flyg men mot en skatt som bara är ett slag i luften för miljön och som begränsar Kalmars tillgänglighet! Läs mer

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Just nu:

 underskrifter

Vilka är flygskattens klimateffekter?

Minskade utsläpp ska uppnås genom ökad bränsleeffektivitet och inte genom att begränsa resandet och rörelsefriheten i världen.

Vägen till ett hållbart flyg

Så jobbar flygbranschen för att minska flygets miljöpåverkan.

Så påverkas Kalmar av flygskatten

Den planerade flygskatten beräknas leda till en halv till en miljon färre flygpassagerare per år. Det får konsekvenser för alla branscher som är kopplade till flygets tillgänglighet.

De tre flygbolags-VD:arna i gemensamt utspel på Arlanda

I måndags gav de tre flygbolagscheferna Rickard Gustafson, Björn Kjos och Christian Clemens en gemensam intervju på Arlanda kring sin oro för regeringens föreslagna flygskatt. De talade om de förödande…

Biobränsle lösningen för hållbart flyg?

En viktig byggsten som kan hjälpa till att minska flygets miljöpåverkan är biobränslen. Flygnäringen gör idag på egen hand stora investeringar i utvecklingen av biobränslen.

Dela kampanjen på sociala medier