Nyheter

Norwegian: Om flygskatten införs ställer vi in expansion i Sverige

By | Okategoriserade | No Comments

Norwegians VD Bjørn Kjos meddelar idag i en intervju med Dagens Industri att bolaget kommer att ställa in sin planerade expansion i Sverige om flygskatten blir verklighet. Den planerade expansion ska dra igång nästa år och innebär en storsatsning från Noregian för att göra Arlanda till ett nav med betydligt fler internationella flyglinjer.

– Folk vill resa, det kan vi inte kontrollera eller förhindra. Om Sverige inför den här flygskatten skulle det innebära att flygtrafiken flyttar ut från Sverige till andra länder. Det vet vi av erfarenhet från när andra länder infört flygskatter, säger Kjos.

Läs hela artikeln här

Mats Knutson: Flygskatten ger mycket små effekter för miljön

By | Okategoriserade | No Comments

Den nya flygskatten handlar i huvudsak om signalpolitik, den faktiska påverkan på miljön kommer att vara mycket liten. Det menar SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson.

Flygskatten hotar regionala flygplatsers framtid

By | Okategoriserade | No Comments

I en debattartikel i Dagens Samhälle kommenterar Peter Larsson, VD för svenska regionala flygplatser, idag regeringens utspel om grön skatteväxling.

– Skatteväxlingen, flygskatt mot lägre arbetsgivaravgifter, har ingen påverkan på de negativa konsekvenser som flygskatten skapar. Flygbolagen kommer fortfarande behöva flytta och ta bort linjer vilket allra mest drabbar våra regionala flygplatser.

Larsson skriver att konsekvenserna av att regionala flygplatser läggs ner blir att regionerna går miste om affärstillfällen, företagsetableringar, turister, mm. På längre sikt, menar han, kommer det att innebära lägre skattebas och sämre välfärd och att utarmningen av glesbygden fortsätter.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/flygskatten-hotar-regionala-flygplatsers-framtid-32287

SAS, Norwegian och BRA: Detta är vårt alternativ till flygskatt

By | Okategoriserade | No Comments

I en debattartikel i Dagens Industri presenterar flygbolagen SAS, Norwegian och BRA idag en gemensam målsättning att halvera inrikesflygets koldioxidutsläpp till 2030 jämfört med 2005. Ambitionen är att investera i flygplan med mer bränsleeffektiv teknik och att uppemot hälften av bränslet som används på inrikesflygningar 2030 ska vara biobränsle. Det här är flygbranschens alternativ till flygskatten för att göra flyget mer hållbart utan begränsa tillväxtmöjligheter och tillgänglighet i någon del av Sverige.  

http://www.di.se/opinion/sas-norwegian-och-bra-detta-ar-vart-alternativ-till-flygskatt/

Statlig jätte slår larm

By | startsida | No Comments

Swedavia: om flygskatten genomförs som planerat så försvåras våra möjligheter att både klara vårt uppdrag att stärka tillgängligheten

I en intervju i Dagens Industri slår Swedavias VD Jonas Abrahamsson larm om riskerna med införandet av en flygskatt.

  • Skatten motiveras av klimatskäl, men den statliga utredningen visar att den leder till ytterst begränsad klimatnytta och att de totala koldioxidutsläppen till och med kan öka.

Abrahamsson pekar också på att flera flygbolag kan tvingas lägga ner både inrikes- och utrikeslinjer.

  • Det riskerar också att bli väsentligt svårare att locka internationella flygbolag att etablera nya linjer, något vi ju lyckats väldigt bra med de senaste åren.

http://www.di.se/nyheter/statlig-jatte-slar-larm/

Kalmar Öland Airports VD: ”Jag vill hellre se en riktig progressiv satsning på biobränsle”

By | Okategoriserade, startsida | No Comments

Kalmar Öland Airports VD Ronny Lindberg är mycket kritisk mot den föreslagna flygskatten. Han menar att det är en olycklig skatt som kommer att drabba Kalmarregionen hårt ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt. Till Oskarshamns-tidningen säger han

  • En utredning visar att vi skulle tappa 5 procent av resenärerna och det skulle vi som flygplats säkert överleva – men om vi utgår ifrån att resandet fortsätter i samma takt så måste resenärerna välja andra resvägar. Det motsvarar 20-25 miljoner kronor och i så fall är miljövinsterna noll och intet.

Ronny Lindberg vill i stället se mer riktade insatser till miljöutveckling för flyget och hoppas att regeringen tar till sig av kritiken som remissinstanserna har riktat mot förslaget.


Kalmar Kommun uppmanar lokala företag att ta strid mot flygskatten

På kommunens hemsida uppmanas företagare att ta strid mot den föreslagna flygskatten. Sidan har dessutom en särskild länk som underlättar en protest till finansdepartementet. Det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson säger att de ekonomiska effekterna kommer att bli stora om skatten införs.

– SAS har meddelat att då lägger de ner i Kalmar.

http://www.barometern.se/kalmar/foretag-uppmanas-ta-strid-mot-skatt/

SKL:s ordförande är orolig för flygskattens regionala effekter på tillgänglighet och tillväxt

By | Okategoriserade, startsida | No Comments

Sveriges Kommuner och Landsting är i sitt remissvar kritiska mot den föreslagna flygskatten. Ordförande Lena Micko menar att det finns stora risker för att den kommer att slå hårt mot regionernas tillväxt och tillgänglighet. Hon säger att det kan finnas behov av regionala undantag men framförallt anser hon att det är satsningar på energieffektivitet och alternativa bränslen som behövs. I ett pressmeddelande säger Micko:

  • Flygskatten kommer inte i sig att ha någon större effekt på resandet och klimatet. Det behövs en bredare politik för att begränsa utsläppen från flyget. Flyget måste bland annat bli mer energieffektivt och använda mer miljövänliga bränslen.

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/regionalaundantagfranflygskattkanbehovas.11592.html

Nej till nationell flygskatt – ja till miljövänligt flyg

By | startsida | No Comments

Gotlands Tidningar, 7 mars

Eva Nypelius, centerpartistiskt oppositionsråd på Gotland skriver idag ett debattinlägg mot regeringens föreslagna flygskatt. Hon skriver att skatten riskerar bli en kostsam, ineffektiv åtgärd med marginella effekter på klimatutsläppen men stora begränsningar för tillgängligheten. Nypelius vill istället se offensiva satsningar på alternativa bränslen och politisk press på internationell nivå.

  • Det är på internationell nivå vi ska driva på så att flygindustrin får väldigt starka skäl att skifta över till miljövänligare bränslen.

 

Flygskatten ett slag mot idrottsrörelsen

By | startsida | No Comments

Gotlands Allehanda, 7 mars

Bo Ronsten, distriktsidrottschef för Gotlands idrottsförbund går nu ut och varnar för flygskattens effekter för idrottsrörelsen på ön. Förbundet har gjort beräkningar baserat på sin statistik på hur ofta lagen flyger. Om lagen skulle flyga som de gjort de senaste två åren skulle skatten innebära en fördyring med runt 300 000 kronor för Gotlands idrottsförbund. För Gotlands idrottsförbund finns det ofta inte något annat realistiskt alternativ till flyget. Möter man exempelvis lag i Luleå skulle det tar fyra dagar att ta sig dit och hem igen utan flyget, menar Ronsten.

– Vi vill ju självklart ta ansvar för miljöfrågor men denna skatt ser vi ju inte att den ger den förväntade effekten utan slår grymt orättvist regionalt.

Skarpast kritik mot flygskatten från Norr- och Västerbotten

By | startsida | No Comments

Norran, 6 mars

Tidningen Norran uppmärksammar Svenskt Flygs sammanställning av de inkomna remissvaren rörande den föreslagna flygskatten. De skriver att det riktas särskilt hård kritik från remissinstanser i Norr- och Västerbotten. Länsstyrelsen i respektive län har båda lämna svidande kritik mot förslaget och påpekar att flygskatten är svårt att kombinera med det nationella målet att hela Sverige ska leva. Istället för en flygskatt framhåller kommuner och näringsliv i Norrbotten flera andra åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan. Det handlar bland annat om satsningar på teknikutveckling och biobränsle.

http://norran.se/affarsliv/massivt-motstand-mot-flygskatten-och-skarpast-kritik-fran-norrbotten-776377