Unionen: flygskatten är ett trubbigt instrument

En ny skatt på flygresor slår hårdast mot dem som bor och arbetar i delar av landet där tåg inte är ett realistiskt alternativ, skriver Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef för Unionen, i Dagens Arena idag. Han menar att utredningen kring de ekonomiska effekterna för stora delar av landet är bristfällig och att regeringen hittills inte presenterat några åtgärder som ska kompensera boende och näringsliv i lands- och glesbygd.

”Flyget är en viktig del av svensk infrastruktur. Vi kan inte önska bort Sveriges geografi. Och vi ska definitivt inte önska bort tillväxt i de regioner där flyget är en viktig del för att kunna bedriva näringsverksamhet.”

Läs hela artikeln här