Socialdemokratiska kommunalråd oroade över flygskatten

Dagens Samhälle har intervjuat ett antal socialdemokratiska kommunalråd från kommuner i norr där flygskatten kommer att få stora effekter. De framhåller att övergång till tågtrafik är långt ifrån att vara ett reellt alternativ i deras region och att en flygskatt därför kommer att slå hårt.

Lotta Åman (S), kommunalråd i Arvidsjaur säger:

-Det skulle både innebära minskad besöksnäring och drabba biltestverksamhet här. Vi har påtalat för finansministern att det vore förödande, och vi kommer att jobba stenhårt för att flygskatten inte ska bli av.

Kristina Zakrisson (S) kommunalråd i Kiruna säger:

-Vi har förståelse för att flyget har en stor klimatpåverkan, men man måste ju titta på hur det ser ut geografiskt i landet. Om flyget i Sverige ska ta det ansvaret drabbar det vår besöksnäring.’

Kommunalråden får medhåll av forskaren Jan-Eric Nilsson på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut som tycker att skatten är feltänkt:

-Jag har svårt för tanken att man ska minska resandet, när det man egentligen vill åt är att minska utsläppen. Där finns det en del öppningar, till exempel att förhandla med andra EU-länder om skatt på drivmedel, säger han.

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut har också skrivit ett av de 126 kritiska remissvaren som inkom till flygskatteutredningen.