Moderater: Regeringens politik slår hårt mot företagen

I Barometern varnar idag Harald Hjalmarsson
, Moderata företagarrådet, Ulf Kristersson, 
ekonomisk-politisk talesperson och Jörgen Warborn
, ordförande moderata företagarrådet för flygskattens effekter på företagarklimatet i Sverige.

”Regeringen vill till exempel beskatta transporter hårdare genom såväl flygskatt som kilometerskatt. I ett stort och glest befolkat land som Sverige, där vi är beroende av långväga transporter av varor och människor skulle en sådan politik få stora negativa konsekvenser.”

De pekar dessutom på att skattens föreslagna utformning inte ger några incitament för att flygbolagen att investera i alternativa bränslen och annan utsläppsminskande teknik. Dessutom belyser de att det finns ett antal exempel från andra länder där flygskatten snabbt avskaffats efter misslyckade införanden.

Läs hela artikeln här