Flygskatten kan slå ut flyg från Västerås

Idag skriver Moderaternas Jessica Polfjärd och Jessica Rosencrantz om flygskatten i Vestmanlands Tidning. De menar att skatten saknar stöd i riksdagen och varnar för de regionala konsekvenserna för en införd flygskatt.

”För Västerås flygplats innebär flygskatten att idag fullt fungerande flyglinjer kan tvingas läggas ner eller flytta utomlands. Det blir i praktiken en export av koldioxidutsläpp utomlands samtidigt som tillgängligheten i Västmanlands län försämras.”

Läs hela artikeln här