Kalmar Öland Airports VD: ”Jag vill hellre se en riktig progressiv satsning på biobränsle”

Kalmar Öland Airports VD Ronny Lindberg är mycket kritisk mot den föreslagna flygskatten. Han menar att det är en olycklig skatt som kommer att drabba Kalmarregionen hårt ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt. Till Oskarshamns-tidningen säger han

  • En utredning visar att vi skulle tappa 5 procent av resenärerna och det skulle vi som flygplats säkert överleva – men om vi utgår ifrån att resandet fortsätter i samma takt så måste resenärerna välja andra resvägar. Det motsvarar 20-25 miljoner kronor och i så fall är miljövinsterna noll och intet.

Ronny Lindberg vill i stället se mer riktade insatser till miljöutveckling för flyget och hoppas att regeringen tar till sig av kritiken som remissinstanserna har riktat mot förslaget.


Kalmar Kommun uppmanar lokala företag att ta strid mot flygskatten

På kommunens hemsida uppmanas företagare att ta strid mot den föreslagna flygskatten. Sidan har dessutom en särskild länk som underlättar en protest till finansdepartementet. Det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson säger att de ekonomiska effekterna kommer att bli stora om skatten införs.

– SAS har meddelat att då lägger de ner i Kalmar.

http://www.barometern.se/kalmar/foretag-uppmanas-ta-strid-mot-skatt/