ETT SLAG I LUFTEN

En skatt som är ett slag i luften för miljön

Ett slag i luften är en kampanj mot den skatt på flygresor som infördes i april 2018. Vi tycker det är viktigt att informera om de konsekvenser en skatt som bara införs i Sverige kan ge och de brister som finns med skatten idag. På det sätt som skatten är utformad kommer den att generera minimala miljövinster samtidigt som den kommer att få stora negativa effekter på Sveriges tillväxtmöjlighet.

 

Just nu:

 underskrifter

Vilka är flygskattens klimateffekter?

Minskade utsläpp ska uppnås genom ökad bränsleeffektivitet och inte genom att begränsa resandet och rörelsefriheten i världen.

Flygbranschens alternativ till en flygskatt

Så jobbar flygbranschen för att minska flygets miljöpåverkan.

Ekonomiska effekter

Den planerade flygskatten beräknas leda till en halv till en miljon färre flygpassagerare per år. Det får konsekvenser för alla branscher som är kopplade till flygets tillgänglighet.

Miljöpartiet: Bra om flygplatser läggs ner

I en intervju med DN kommenterar Miljöpartiets Karin Svensson Smith rapporten från Stockholms Handelskammare som visar att sju av de regionala flygplatserna  hotas av nedläggning om en flygskatt införs: –…

Biobränsle lösningen för hållbart flyg?

En viktig byggsten som kan hjälpa till att minska flygets miljöpåverkan är biobränslen. Flygnäringen gör idag på egen hand stora investeringar i utvecklingen av biobränslen.

Går du på myterna om flyget?

Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS bemöter några av de vanligaste myterna kring flygbranschen och flygskatten.

Dela kampanjen på sociala medier