ETT SLAG I LUFTEN

  • Jag är för ett hållbart flyg men mot en skatt som bara är ett slag i luften för miljön och som begränsar Sveriges tillgänglighet! Läs mer

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Just nu:

 underskrifter

Vilka är flygskattens klimateffekter?

Minskade utsläpp ska uppnås genom ökad bränsleeffektivitet och inte genom att begränsa resandet och rörelsefriheten i världen.

Flygbranschens alternativ till en flygskatt

Så jobbar flygbranschen för att minska flygets miljöpåverkan.

Ekonomiska effekter

Den planerade flygskatten beräknas leda till en halv till en miljon färre flygpassagerare per år. Det får konsekvenser för alla branscher som är kopplade till flygets tillgänglighet.

Unionen: flygskatten är ett trubbigt instrument

En ny skatt på flygresor slår hårdast mot dem som bor och arbetar i delar av landet där tåg inte är ett realistiskt alternativ, skriver Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef för…

Biobränsle lösningen för hållbart flyg?

En viktig byggsten som kan hjälpa till att minska flygets miljöpåverkan är biobränslen. Flygnäringen gör idag på egen hand stora investeringar i utvecklingen av biobränslen.

Dela kampanjen på sociala medier